Start traject

Via het contactformulier op deze site kunt u zich aanmelden voor psychologische behandeling en psychotherapie. Ik zal indien mogelijk binnen 3 werkdagen uw bericht beantwoorden. We bespreken telefonisch uw aanmelding of vraag  en als een andere vorm van hulp passender lijkt zal ik u terugverwijzen naar de huisarts met eventueel advies. Indien mogelijk wordt de eerste afspraak vastgelegd of mocht er nog geen plek zijn, wordt u op de wachtlijst geplaatst (zie wachttijd).

Het is belangrijk dat u voor het eerste gesprek een geldige verwijsbrief van de huisarts meeneemt.

De eerste intakefase bestaat uit ongeveer 2 a 3 gesprekken, het invullen van vragenlijsten, en eventueel opvragen van informatie over eerdere behandelingen. Op basis hiervan wordt een  diagnose en behandelplan opgesteld of eventueel behandeladvies als toch blijkt dat een andere vorm van zorg beter aansluit. De behandeling wordt ingezet als u instemt met de bevindingen en het plan.

 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Met deze meting (routine outcome measurement) maken we de geleverde zorg inzichtelijk en kunnen we deze evalueren en verbeteren. Een of meerdere vragenlijsten zullen ten minste aan het begin en aan het einde van de behandeling en bij langerdurende therapieën tussentijds bij u afgenomen worden. Hiermee kunnen we na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. Het behandelplan kan dan waar mogelijk worden bijgesteld.

Aan het einde van de behandeling zal in de gesprekken een evaluatie plaatsvinden, en tevens vult u een vragenlijst in waarin u de mate van tevredenheid over uw behandeling aan kunt geven.

 

Beroepscode en Kwaliteit

Bij de uitoefening van het beroep van psychotherapeut moet ik mij houden aan de beroepscodeopgesteld door de NVP. Kort samengevat houdt dit in:

  • U heeft recht op informatie.
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen
  • Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Klachtenregeling

Als lid van de LVVP ben ik gehouden aan het klachtenregelement van de LVVP. In het geval u klachten heeft over mij of de behandeling, is het belangrijk om deze eerst samen te bespreken. Mocht dat niet leiden tot een oplossing of verbetering van de situatie kunt u gebruik maken van de hulp van een LVVP-bemiddelaar, en zo nodig de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven.