Vergoedingen

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ (BGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGGZ) wordt vergoed via de basisverzekering als er sprake is van een vastgestelde diagnose volgens de DSM 5 (met uitzondering van de identiteitsstoornis, aanpassingsstoornis, levensfaseproblematiek, burnout en relatieproblemen*) en er een verwijsbrief is van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist of arts voor verstandelijk gehandicapten, waarin duidelijk staat wie wordt verwezen en waarom en naar welke soort zorg (basis-GGZ of specialistische GGZ). De mate van vergoeding is afhankelijk van je verzekering (verschil natura polis en restitutiepolis) en of psychologie praktijk en coaching Joke Hoekstra-Slikkerveer een contract met je verzekeraar heeft.

 

*) Voor sommige van deze genoemde problemen wordt de psychologische zorg wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Mocht je om genoemde problemen hulp zoeken, dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen met je verzekeraar om na te vragen hoe de vergoeding bij jouw polis is. Als je verzekeraar niet vergoed en je de zorg zelf wil betalen, dan hanteer ik 100% van het door de NZa vastgestelde maximum tarief voor overig zorgproduct (= niet basispakketzorg), voor 2021 is dit vastgesteld op €  114,41 per sessie.

Tarieven en declaratie

Als ik een contract heb met je verzekeraar, dan stuur ik de DBC-nota (specialistische GGZ) of prestatienota (basis GGZ) rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Je verzekeraar brengt bij jou dan wel je eigen risico (385 euro in 2021) in rekening. Wanneer je elders verzekerd bent, dan ontvang je een nota van mij aan het einde van de behandeling of, als de behandeling langer duurt, na een jaar. In mijn praktijk hanteer ik 100% van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximumtarieven. Meer informatie over de NZa tarieven kun je vinden op website NZA door hieronder op de knop te klikken.

Bekijk hier de Basis GGZ tarieven
Bekijk hier de Specialistische GGZ tarieven

Deze nota kun je, afhankelijk van je verzekeringsvoorwaarden, vervolgens zelf declareren bij jouw verzekeraar. Het percentage dat zij daarvan vergoeden is verschillend per verzekeraar, het is verstandig om dit vooraf bij ze na te vragen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar een veel hoger tarief dan bij een naturapolis. Let wel, je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nota’s.

Niet-verzekerde zorg

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Onder andere bij de diagnose aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen en seksuele dysfuncties worden behandelingen niet meer vergoed. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd overig zorgproduct (ozp) in rekening worden gebracht bij de cliënt. Hiervoor geldt een vaste prijs per consult van 60 min inclusief indirecte tijd. Voor 2021 is het ozp tarief € 114,41 per sessie.

Afzeggen afspraak / ‘No show’

Het kan gebeuren dat je een keer je afspraak wilt annuleren. Dit kun je doen via het verzenden van een WhatsAppje of email. Hoe eerder je dat doet, hoe prettiger dat voor mij is. In het geval u niet op de afspraak aanwezig bent of niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur van tevoren) worden annuleringskosten bij u in rekening gebracht. Het no-show tarief in 2021 is €50,= per enkele sessie.

Wanneer je je afspraak dient af te zeggen vanwege (mogelijke) Corona klachten, maar je bent wel in staat tot een telefonisch consult van 45 minuten middels beeldbellen of de telefoon, dan wordt er niets in rekening gebracht.